ARTIKUJ DHE LIBRA  QË KA BOTUAR

ARTICOLI E LIBRI CHE HA PUBBLICATO

 ANTONIO BELLUSCI

Nga/Dal 1960  deri në/fino al 2004

 

1960

1. L’Eparchia di Lungro, “S. Atanasio”, Pont. Collegio Greco,  Roma, 1960,  n. 1, pp. 16-22

2. Conferenza di Giovanni Arrighi, “Shejzat/Le Pleiadi”, Roma, 1960, n. 1-2,  pp. 51-52

 

1961

3. Conferenza del prof. E. Bilotta,  “Shejzat/Le Pleiadi”, Roma, 1961, n. 3-4, pp. 126-128

4. I funerali a Frascineto, “Shejzat”, Roma, 1961,  n. 1,  pp. 34-39

 

1962

5. Il telaio a Frascineto/Argalia në Frasnitë  (I), “Shejzat/Le Pleiadi”, Roma, 1962,  n. 3-4, 1962, pp. 82-91

 

1963

6. Il telaio a Frascineto (II), „Shejzat/Le Pleiadi“, Roma , 1963,  n. 5-8,  pp. 255-270

 

1964

7. La pastorizia a Frascineto /Blegtoria në Frasnitë (I),  “Shejzat/Le Pleiadi”, Roma, 1964,  n. 1, pp. 46-57

8. La pastorizia a Frascineto (II), “Shejzat”, Roma, 1964,  n. 3 , pp. 90-97

9. La pastorizia a Frascineto ( III), “Shejzat£, Roma, 1965,   n. 3 , pp. 121-131

10. La pastorizia a Frascineto (IV),  “Shejzat”, Roma, 1965,  n. 5 , pp. 178-186

11. La pastorizia a Frascineto (V), “Shejzat”, Roma, 1965,  n. 7 , pp. 250-256

12. La pastorizia a Frascineto (VI),  “Shejzat”, Roma, 1968, n. 1 , pp.76-82

13. La pastorizia a Frascineto (VII), “Shejzat”, Roma, 1968,  n. 7 , pp. 307-315

14. La pastorizia a Frasciento (VIII),  “Shejzat”, Roma, 1969,  n . 4, pp. 255-265

15. La pastorizia a Frasciento  (IX), “Shejzat”, Roma, 1969,  n. 7 ,  pp. 343-350

16. La pastorizia a Frasciento  (X),  “Shejzat”, Roma, 1970,  n. 1 , pp. 67-86

17. La pastorizia a Frascineto (XI),  „Shejzat“, Roma, 1971,  n. 4 , pp. 168-177

18. La pastorizia a Frascineto  (XII),  „Shejzat“, Roma, 1971,  n.7 ,  pp. 266-285

19.Tradizioni natalizie  a S. Sofia d’Epiro ,  “Zgjimi/Risveglio”, Marri,  1964, n. 11,  pp. 21-22

20. Sentirsi fieri di essere arbëreshë,  “Zgjimi/Risveglio”, Marri, 1964, n. 11, p. 27

 

1965

21. La “Vëllamja” a S. Sofia d’Epiro,  “Dita Jote/Il tuo giorno”, S. Sofia d’E., 1965, pp. 4-5

22. Kalimera Shën Sofisë,   “Dita Jote”, S. Sofia d’Epiro, 1965, p. 7

23. V.  Selvaggi su p. Cirillo Korolevskij,  “Zgjimi”, Marri, 1965, n. 1 , p. 16

24. Viaggio tra gli albanesi di Grecia ,  “Zgjimi”, Marri, 1965, n.7 ,  pp. 18-20

25. Antiche tradizioni a S. Sofia d’Epiro /Zanoke t

të vjetra në Shën Sofi t’Epiros,  “Zgjimi”, Marri, 1965, n. 4, pp. 14-16

26. La Fratellanza tra gli arbëreshë /Vëllamja në arbëreshët,   “Zgjimi”, Marri, 1965, n.  4,  pp. 17-18

27. Neo-parroco a S. Costantino A., “Zgjimi”,  Marri, 1965, n. 7 , p. 16

 

1966

28.Viaggio tra gli  emigrati  italo-albanesi  in Europa, “Zgjimi”, Marri, 1966, n.7, pp. 28-30

 

1967

29. Rilievi dulle Comunità Albanesi di Grecia/Shënime mbi karundet arbërorë në Greqi,  “Shejzat”, Roma, 1967,  n. 7 , pp. 334-350

30. Mons. G.  Stamati  a S. Costantino A. e a S. Paolo A., “Bollettino  Ecclesiastico dell’Eparchia  “ , Lungro, 1967, n. 1 , pp. 56-59

 

1968

31. Besa e Skënderbeut ,  “Vatra Jonë/Il nostro focolare”, S. Costantino A., 1968, n. 3 , p. 3

32. Il V° centenario della morte di Skanderbeg, “Boll. Eccl. ”, Lungro, 1968, n. 3 , pp. 42-43

 

1969

33. Pellegrinaggio di un arbëresh a Corone/Udhëtim në More, “Zgjimi”, Marri, 1969, n. 2, p. 41-52

34. Appunti su un viaggio  in   Grecia, “Boll. Eccl.”, Lungro, 1969, n. 6, pp. 82-88

35. Tra i fratelli della Morea/Midis vëllezërve në More (Greqi),  “Vatra Jonë”, S. Costantino A., 1969, n. 2 , pp.4-7

36. Mons. G. Stamati a S. Costantino A.,  “Boll. Eccl.”, Lungro, 1969, n. 5,  pp. 49-50

37. Mons. G. Stamati a S. Paolo A.,  “Boll. Eccl.”, Lungro, 1969, n. 5 , pp. 59-62

38. S. Paolo A. ha il nuovo parroco, “Bollettino  Eccl. ”, Lungro, 1969,  n. 6 , pp. 38-39

 

1970

39. Pellegrinaggio a Milo con gli Arvanites/Udhëtim në Milo me arvanitet në Greqi,  “Zgjimi”, Marri, 1970,  n. 2 , pp. 44-72

40. Pellegrinaggio a Milo con gli  Arvanites , “Boll. Eccl.”, Lungro, 1970, n. 8, pp. 113-126

41. Në mes të Vëllezërve të Moresë , “Koha Jonë/Il nostro tempo”, Parigi, 1970,   n. 9, pp. 1-5

42. Un Arbëresh tra gli Arvanites di Corinto/Një arbëresh me arvanitët e Korinthit, “Shejzat”, Roma, 1970, n. 4 , pp. 131-147

 

1971

43. Dhelpra tek puci , “Katundi Ynë/Il nostro paese”, Civita, 1971, n. 5 ,  p. 3

44. Tra i Fratelli Albanesi della Macedonia/Në vëllezërit shqiptarë në Maqedoni, “Zgjimi”, Marri, 1971,  n. 1, pp. 65-79

45. Realtà e prospettive,  “Katundi Ynë”,  Civita, 1971, 10 maggio, pp. 9-11

46. Antonio BELLUSCI, Canti Sacri Tradizionali Albanesi  , Raccolti a S. Costantino Albanese,  Santa Sofia d’Epiro e in alcune comunità albanesi di Grecia, e trascritti in musica, Presentazione di Mons. Giovanni Stamati , vescovo di Lungro,  S. Costantino Albanese, 1971, pp. 80 - II  edizione,  Cosenza 1990

 

1972

47. Capparelli di Tebe,  “Zgjimi”, Marri, 1972,  n. 3, pp. 64-70

48. Il I° Convegno I. di Studi Illirici a Tirana, “Zgjimi”, Marri, 1972, n. 2, pp.27-32;  “Zëri i Arbëreshëvet”, Ejanina, 1972, n. 4 , pp. 36-38

49. Dalle parole ai fatti,  “Katundi Ynë”,Civita,1972, p. 1;“Koha Jonë”,Parigi,1972, n. 10,p.20

 

1973

50. Vallet në Shën Kostandin Arbëresh (I), “Zgjimi”, Marri, 1973, n. 2, pp. 49-54

51. Vallet në Shën Kostandin Arbëresh (II), “Zgjimi”, Marri, 1973,   n. 3 , pp. 54-57

52. Plakazit, “Zgjimi”, Marri, 1973, n. 2 , p. 8

53. Arbëreshët dhe lidhjet me Iliret,“Studime Filologjike”,  Tirana, 1973, n. 3, pp. 147-154

54. Fjalë dhe Shprehje Idiomatike Arbëreshe  të Shën Kostantinit Arbëresh ,“Zëri i Arbëreshëvet/La voce degli italo-albanesi”,  Ejanina, 1973, n. 6, pp. 19-21

55. Mons. G. Stamati a S. Costantino A.,“Boll. Eccl.”, Lungro, 1973, n. 11 , pp. 86-88

 

1974

56. Erezione “SS. Salvatore” a Cosenza, “Boll. Eccl.”, Lungro, 1974, n. 12, pp. 145-158

 

1975

57. Bibliografia Ragionata , “Zgjimi”, Marri, 1975,  n. 1, pp. 12-16

 

1976

58. Scioglimento delle promiscuità , “Katundi Ynë”, Civita, 1976,  n. 20 , pp. 25-26

 

1977

59. Bellushi, De Rada apo Dorsa është autor i dorëshkrimit “Canti Albanesi” (G. Ferrari) ? , “Seminari  Ndërkombëtar në Prishtinë “, Prishtinë, 1978,  pp. 247-249;  “Katundi Ynë” , Civita, 1977, n. 24 ,  p. 17

60. Malet e Shqipërisë nga Kerkyra , “Katundi Yne”, Civita, 1977,   n. 23 , p. 6

61. Katundet arbëror në More,  “Katundi Yne”, Civita, 1978, n. 27, pp. 9-10

62. Kjo gluhë arbërishte , “Katundi Yne”, Civita, 1978,  n. 28, pp. 12-13

63. Arbëroret këndojnë në More,  “Katundi Yne”, Civita, 1979, n. 29 , pp. 19-20

64. Monolog në More ,   “Katundi Yne”, Civita, 1979, n. 30 , pp. 8-9

65. Tekste popullore nga Morea ,  “Katundi Yne”,  Civita, 1980, n. 32 , pp. 23-24

66. “Shpirti i Arbërit rron- Arbëreshi tregon”, II,  (C.  Candreva), Cosenza,   1977, pp. 72-79

67. Antonio BELLUSCI, Il  Telaio nei testi originali arbëreshë  - Ricerca etnografica tra gli albanesi di Calabria, di Basilicata e di Grecia.

Presentazione di Giuseppe Trebisacce.  Nota bio-bibliografica di Carmelo Candreva,  Cosenza , 1977

II edizione -   Cosenza,  1990

 

1978

68. Fjalë dhe shprehje të arbërishtës së Shën Kostandinit A.  (I), “Studime Filologjike”, Tirana, 1978, n. 4 ,  pp. 173-175

69. Fjalë dhe shprehje të arbërishtës së Shën Kostandinit A. (II), “Studime Filologjike”,  Tirana, 1979, n. 4 , pp. 165-168;  “Lidhja”, Cosenza, 1987, n. 17-18 , pp. 490-492

70. Ndryshimet e veshjeve popullore sipas funksioneve të tyre  në tri katunde Arbëreshë të Italisë ,  “Përparimi”, Prishtina, Kosova, 1978, n. 4 ,  pp. 473-483

71. La Lega di Prizren, “Katundi Ynë”, Civita, 1978, n. 26 ,  p.7

72. Belushi, De Rada apo Dorsa është autor i dorëshkrimit “Canti Albanesi”?,  “Seminari mbi Kulturën Shqiptare për të huaj”, Prishtina,  1978, pp. 247-249

 

1979

73. Kjo jona Arbëri - poezi,  “Katundi Ynë “, Civita, 1979, n. 31 ,  p. 17

 

 

1980

74. Cdo Lidhja ?-editoriale, “Lidhja/L’Unione”, Cosenza, 1980, n. 1 ,  p. 1

75. La poesia religiosa popolare tra gli italo-albanesi,  “Lidhja”, Cosenza, 1980,    n. 1 , p. 3

76. Lidhja arbëreshe-poezi,  “Lidhja”, Cosenza, 1980, n. 1 , p. 2

77. Kallëzime dhe Këngë Popullore Strugane, “Katundi Ynë”, Civita, 1980, n. 34, pp.11-12

78.  Le maledizioni / Mallkimet (I),  “Katundi Ynë”, Civita, 1980,   n. 35 , p. 32

79.   Le maledizioni / Mallkimet (II), “Katundi Ynë”,  Civita, 1981, n. 37 , pp. 12-13

80. Leter,  “Drita”, Ferizaj -Kosova, 1980,  n. 2, p. 13

81. Jeta Kulturore Arbëreshe,  “Drita”, Ferizaj - Kosova,  1980, n. 8,  p. 22

82. Kalimera “Ndë gjith t’bilat e Adhamit”, “Drita/La luce”, Ferizaj, 1980, n. 12, p. 13

83. Un manoscritto di G.  De Rada con una raccolta di “Canzoni albanesi”,  “Katundi Ynë”, Civita, 1980,  n. 36, pp.11-12

84. Manoscritti in casa dei Dorsa a Frascineto, “Katundi Ynë”,Civita, 1980, n. 32, pp. 14-15

85. Parrocchia Greca  di Cosenza, “Katundi Ynë”, Civita, 1980, n. 32 , p. 2

 

1981

86. Le tre Patrie,  “Lidhja/L’Unione”, Cosenza, 1981, n. 2-3 ,pp.1-2

87. Dati biografici su V.  Dorsa (1823-1985),  “Lidhja” , Cosenza, 1981, n. 2-3, pp. 10-12

88. Kiparisi, “Lidhja”, Cosenza, 1981, n. 2-3 ,  p.11

89. I nostri Canti Sacri Tradizionale, “Lidhja”, Cosenza, 1981,  n. 2-3 , pp.18-20

100. Eqrem Cabej  e G.  Valentini, “Lidhja”, Cosenza, 1981,  n. 2-3 , pp. 23-24

101. Recensioni  “Argalia/Il Telaio”,  “Lidhja”, Cosenza, 1981,   n. 2-3 ,  pp.12-13

102. Detti e proverbi di Kranidhi nell’Argolide, “Lidhja”, Cosenza, 1981, n. 2-3 , pp. 8-9

103. Catechesi in arbëresh di A. Argondizza,  “Lidhja”, Cosenza, 1981, n. 4 , pp.13-14

104. La ninna-nanna del Natale,  “Lidhja”, Cosenza, 1981,  n. 4 , p. 14-16

105. La raccolta delle castagne a  S. Costantino A., “Lidhja”, Cosenza,, 1981, n. 4 , pp.17-18

106. Jeta Kosovare,  “Lidhja”, Cosenza, 1981, n. 4 , p. 19

107. Lidhja Arbërore-poezi,  “Lidhja”, Cosenza, 1981, n. 4 , p.19

108. Guri i Hores Arbëreshe, “Lidhja”,  Cosenza, 1981, n. 4 ,  p. 21

109. Dy Dorëshkrime anonime paraderadiane  me këngë popullore arbëreshe,  “Kultura popullore”, Tirana, 1981, n. 2 ,  pp. 163-154

110. Ndryshime të veshjeve popullore arbëreshe sipas funksioneve të tyre në të marten e Pashkëve në Frasnitë  dhe disa këngë skënderbeiane  nga një Dorëshkrim Arbëresh,  “Përparimi”, Prishtinë, Kosova, 1982, pp. 723-134

 

1982

111. Fiori/ Un mendicante/ Un rogo (F. Fusca), përkthime, “Lidhja”, 1982, n. 6-7  p. 124

112. Pater Familias (E. Amendola)-përthim,  “Lidhja”, Cosenza, 1982,  n. 6-7 , p. 124

113. Kalimera di S. Basilio in Grecia,  “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 5 , pp. 88-89

114. Rapporto di lavoro subordinato a Frascineto, “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 5 , pp.79-80

115. Dy dorëshkrime me këngë popullore , “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 6-7 , pp. 127-128

116. Zhuzhaku i misrit, “Lidhja”, Cosenza, 1982,  n. 6-7 , p. 128

117. Kulaçi i Pashkëvet, “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 5 , pp.91-92

118. Jeta kosovare, “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 5 ,p. 96

119. Atje në Prishtinë,  “Lidhja”, Cosenza, 1982,  n. 5 ,  p. 97

120. La ninna-nanna  del Natale a Piana degli A.,  “Lidhja”, Cosenza, 1982, n. 6-7 ,  p.120

 

1983

121. Canti popolari di Kranidhi ,  “Lidhja”, Cosenza, 1983,  n. 8 , pp. 159-161

122. Ortodossi ed Arbëreshë,  “Lidhja”, Cosenza, 1983,  n. 8 , p. 137

123. Mons. D.  Bellusci (1774-1834),  “Lidhja”, Cosenza, 1983,  n. 8 , pp. 140-142 e p. 147

124. Il Papa  impegna gli arbëreshë,  “Lidhja”, Cosenza, 1983, n. 8 ,  pp. 157-158

125. Jeta kosovare, “Lidhja”, Cosenza, 1983, n. 8 , pp. 162-163

126. Tre djem dhe një vajzë - poezi,  “Lidhja”, Cosenza, 1983, n. 9 , pp. 194-196

127. Zonjes Nermin Falaschi/ Mëmë Atdhe - poezi,  “Lidhja”, Cosenza, 1983, n. 9 , p.196

128. Nën Hijen e rrapit në Ohër - poezi,  “Lidhja”, Cosenza, 1983,  n. 9 ,  pp. 195-1956

129. Deti Jonë - poezi, “Lidhja”, Cosenza, 1983,  n. 9 ,  p.193

130. Antonio BELLUSCI, Magjia Mite dhe Besime Popullore / Magia Miti e Credenze Popolari -  Ricerca etnografica tra gli albanesi d’Italia

Cosenza,  1983, pp. 147 – I edizione 1981; II edizione - Cosenza 1992

 

1984

131. Oi dyo mitres ton armperesi, “Dialogoi” , Atene,  1984, n. 41, pp. 4-7

132. Da radici arbëreshe a matrici arberore , “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 10 ,  pp. 205-217

133. Jeta kosovare, “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 10 , p. 235

134. Copëza të jetës arbërore, “Lidhja”, Cosenza, 1984,  n. 11 , pp. 265-268

135. Prishtina: Vatra e Arbërit,  “Lidhja”, Cosenza, 1984,  n. 11 , pp.273-274;

136. Piana degli albanesi va ad Atene,  “Lidhja”,  Cosenza, 1984, n. 14 , pp. 355-36

137. La Morea abbraccia l’Arberia, “Lidhja”, Cosenza, 1984,  n. 10 , pp. 240-241

138. Lo spirito regale nel vestiario arbëresh,  “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 11 ,  p. 261

139. Il Papa in Calabria,  “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 11 , pp. 245-146

140. Poesie di G. Stamile , “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 10 ,  p. 234

141. Arbëroret në Eube/ Sulima’ në More - poezi, “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 10 , p. 234

142. Premio Letterario  di Saggistica ad A. Bellusci per il  libro “Magia Miti e Credenze Popolari, “Lidhja”,  Cosenza, 1984, n. 11 ,  p. 248, 278

143. L . Perrone , M. Famiglietti, E. Tavolaro/ P. Janura, “Lidhja”, Cosenza, 1984, n. 11,pp. 279-280

144. Nën hijen e rrapit në Oher, “Dielli”, Neë York, 1984, n. 1 , pp. 5-6

 

1985

145. Gli Eredi di Skanderbeg nell’Eubea, “Lidhja”, Cosenza, 1985, n. 12 , pp. 285-301

146. Indice Generale (1965- 1985), “Lidhja”, Cosenza, 1985, n. 12 ,  pp. 302-313

147. Elegji për Jorgo Marouga/ De Rades/ Vangjelit Ljapit/Rënkimi/ Rrënja Arbërore - poezi,  “Lidhja”,  Cosenza, 1985, n. 13 ,  p. 329

 148. Jorgo Marouga , “Mondo Albanese”, Piana degli Albanesi, 1985, n. 46/47,  p. 8

149. Nëna Tereza , “Mondo Albanese”, Piana degli Albanesi, 1985,   n. 52,  pp. 7-8

150. Nëna Terze në Botën Arbëreshe,“Drita”, Ferizaj  - Kosova, 1985, n. 7, pp. 6-7

151. Intervista a G. Ciacco,“Lidhja”, Cosenza, 1985,  n. 13 , pp. 334-335

 

1986

152. Piana degli Albanesi va ad Atene, “Lidhja”, Cosenza, 1986,  n. 14 , pp. 358-359

153. Congresso sulle Minoranze, “Lidhja”, Cosenza, 1986,  n. 16 , pp. 367-371

154. Nëna Tereza te Bota Arbëreshe,“Drita”, Ferizaj-Kosova ,  1985, n. 7 ; “Lidhja”, Cosenza, 1986,  n. 14 ,  pp. 372-374

155. Ëndrra e Nilëzës  - Nëna Tereza në Botën Arbëreshe,   në librin  “ Lule për Nënen Tereza” ( Lush Gjergji),  Ed. Drita, Ferizaj -Kosova,  1986, pp. 125-128

156. In memoria di Papàs Damiano Como, “Lidhja”, Cosenza, 1986, n. 14 ,  p. 383

157. Intervistë Vangjel me  Ljapis (I),“Lidhja”, Cosenza, 1986,   n. 15 , pp. 401-403

158. Intervistë me Vangjel Ljapis (II), „Lidhja“, Cosenza, 1987,  (II), n. 16 ,  pp. 443-447

159. Intervistë me Vangjel Ljapis (III), „Lidhja“, Cosenza, 1987,  n-17--18 ,  pp. 496-497

160. Lojërat popullore të fëmijëve në Shën Kostantin Arbëresh (Potenca)  dhe në Frasnitë (Kozenca), “Gjurmime Albanologjike“, Folklor dhe Etnologji,  16- 1986 , Prishtina, Kosova, 1987, pp. 185-190

 

1987

161. Jeta e perditshme në katundin arbëror  Radhanj , “Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 16 ,p. 438

162. Mietitura a Frascineto /Legante e Pagliajuola dal Libro Mastro del 1875 di Achille  Dorsa di Frascineto,“Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 16,  pp. 433-434

163. Bibliografia  ragionata arberori (1965-1987), “Lidhja”, Cosenza, 1987, n.16 , pp. 448-449

164. Formule didattiche raccolti a   Pallagorio ,“Lidhja”, Cosenza, 1987, n. 17,  pp. 493-494

165. Pignoramento dei beni di C.  Braile (1825),“Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 17-18 , p. 494-495

166. L’Eparchia di Lungro, “Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 17/18 , p. 479

167. Jeta Kosovare, “Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 17-18 , p. 492

168. La morte di mons. G. Stamati, “Lidhja”, Cosenza, 1987,  n. 17-18, pp. 504-507

 

1988

169. Intervista a mons. E. Lupinacci , “Lidhja”, Cosenza, 1988, n. 19 , pp. 523-529; 

170. Testi popolari raccolti a Plataci ,  “Lidhja”, Cosenza, 1988,   n. 19,  pp. 536-537

171. La Minoranza Greca in Albania,  “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19 ,  pp. 538-539

172. Testi popolari arbëresh in musica,  “Lidhja ”, Cosenza, 1988, n. 20 ,  pp. 584-586

173. Il  rapsodo  arbËror Kostantinos Farmakis, “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19 ,  pp. 540-545

174. Joseph Dioguardi, “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19, p. 550

175. Trasferimento del Busto di Skanderbeg,  “Lidhja” , Cosenza, 1988,  n. 19 , p. 555

176. Convegno Nazionale a Cosenza ,  “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19, p. 556

177. Le diverse Aree Etnografiche nell’Arberia,  “Lidhja”,  Cosenza, 1988, n. 20, p. 565-566

178. Skënderbeu dhe Arbëreshët , “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 20,  p. 583

179. Canti popolari tradiz.  arbëreshë in musica, “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 20, pp. 584-585 

180. Nel 70° anniv.  dell’Eparchia di Lungro,“Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 20, pp. 588-590

181. Indice Generale di “Lidhja” (1985-1988), “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 20, pp. 611-623

182. Magia Miti e Credenze Popolari (recensioni), “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19, p. 559

183. Kur na arbëreshë - Oj e bukura More,  “Lidhja”, Cosenza, 1988,  n. 19 , p. 563

 

1989

184. Shqipëria do të shpëtoj  Kosovën  , “Lidhja”,  Cosenza, 1989,  n. 21, p. 627

185. Intervistë me burrat në Krorë- Dervenohorja - Grecia,“Lidhja”, n. 21, 1989, pp. 646-647

186. Intervistë me Kapedanin Ja Tagana në Shkurta, “Lidhja”,Cosenza, 1989,n. 21, p. 648

187. Pusho , Shpirt Voreje,“Lidhja”,  Cosenza, 1989, n. 21,  p. 653

188. Këngë popullore martesore në shqiptarët e Kosovës e Maqedonisë:  Binç, Gadime ( Kosova),  a Laskarc e Bukoviç ( Macedonia), “Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 21, pp. 644-645

189. Bisedë me Gjon Lulgjuraj ne Detroit, U.S.A., “Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, p. 691

190. Shqipëria mund të shpëtojë Etninë Shqip.,“Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, pp. 663-664

191. Reportage mbi Shqiptarët në Amerikë,“Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, pp. 665-672

192. Vatra Ortodokse Shqiptare në Boston, “Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, pp. 674-675

193. Intervistë me Baba Rexhepin në Detroit (I),“Lidhja”, Cosenza, 1989,   n. 22, pp. 684-685

194. Intervistë me Baba Rexhepin në Detroit (II), „Lidhja“, Cosenza, 1991, n. 25 ,  pp. 815-816

195. Fjalë t’urta shqiptare në Neë Jork ,“Lidhja“, Cosenza, 1989, n. 22,  pp. 692

196. Gjuha Shqiptare na nderon kudo vemi , “Lidhja”, Cosenza, 1989, n. 22, p. 679

197. Këngë Popullore Shqiptare në Detroit (USA),  “Lidhja”,  Cosenza, 1989,  n. 22,  p. 694

198. Këngë Shqiptare në  Ëindsor (Canadà), “Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, p. 691

199. Këngë Popullore Shqiptare në Philadelphia, “Lidhja”, Cosenza, 1989,  n. 22, pp. 696-697

200. Viaggio tra gli Albanesi d’America,“Lajme”, Lungro, 1989, n. 1-6 , p. 27

201. I papi di Roma e gli Italo-albanesi, “Lajme”, Lungro, 1989, n.1-6,  pp. 33-34-

202. Vocazioni di adulti nell’Eparchia di Lungro, “Lajme”, Lungro, 1989, n.1-6 ,  p. 40

203. Antonio BELLUSCI, Fjalor Fraseologjik të Arbëreshëvet e Italisë dhe të Arbërorëve e Helladhës

Dizionario Fraseologico degli Albanesi d’Italia e di Grecia  -

Testo originale nella parlata albanese -–Traduzione in lingua italiana, inglese e francese, Editore Centro Ricerche G. Kastriota, Cosenza, 1989, pp. 262

 

1990

204. L’alba della Democrazia in Albania,  “Lidhja”,  Cosenza, 1990,  n. 23,  p.702

205. Lidhja e Neë Yorkut/ La Lega di Neë York, “Lidhja”, Cosenza, 1990,  n. 23,  704

206. Indice per Autori e per Argomenti (1988-1989),“Lidhja”, Cosenza, 1990, n. 23,  740-747 

207. Lepuri në barkun e Ramisë Alisë,  in “Lidhja”,  Cosenza, 1990,  n. 24,  pp. 751-752

208. Bijtë e Shqiponjes fluturojnë në Evropë, “Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24,  pp. 754-762

209. Intervistë në Neë Jork me I.  Rugova dhe I. Ajetin,“Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24, p. 763

210. Studio/dossier sulla Kosova, “Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24, pp. 763-769

211.Tito Johalas al servizio della politica , “Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24,  p. 782

212. Krishti dhe djalli në të thëna arbëreshe , “Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24,  pp. 784-785 

213. Thesare të urtësisë popullore arbëreshe ( Q. Haxhihsani / M. Tirta), “Shkenca dhe Jeta”, Tirana, Tirana, 1990,  n. 5 ,  pp. 24-31

214. Pellegrinaggio degli arbëreshë in Grecia,“Lidhja”, Cosenza, 1990, n. 24,  pp. 770-773

215. Kërkime  midis shqiptarëve të  Greqisë, “Lidhja”,  Cosenza, 1990, n. 24,  pp.774-777

216. Gli albanesi della Kosova e gli Arbëreshë, “Lajme”, Lungro, , 1990,  n. 1,  pp.1-2

217. Solidarietà per gli albanesi della Kosova, “Lajme”, Lungro, , 1990, n. 1, pp. 8-9

218. Pellegrinaggio nella Terra degli Avi in Grecia,“Lajme”, Lungro, , 1990, n. 2, p. 8

219. Papàs Antonio Bellusci invitato a Neë York, “Lajme”,  Lungro, , 1990, n. 2,  pp.12-13

220. I profughi Albanesi,“Lajme”, Lungro, 1990, n. 3,  pp. 1-4; e pp. 10-11

 

1991

221. Arvanites apo tin kato Italia, “Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 25,  p. 806

222. Dossier sui profughi albanesi a Brindisi, “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 25,  pp.791-795

223. Intervistë me Jorgo Gerou - Gjuha jonë arbërore flitetë akoma  dhe kultura jonë ishtë shumë e vjeter, “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 25, pp. 801-803

224. Burri dhe gruaja në të thënat arbëreshe, “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 25, p. 807

225. Domethënia e ëndrrave , “Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 26, pp. 865-866

226. Studio/dossier sulla Kosova,  “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 26,  pp. 868-870

227. Qielli dhe dheu në të thënat popullore, “Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 26,  p. 871

228. Poesie tradotte dall’albanese  in italiano: Lamartini dhe De Rada/ Motivi arbëresh (Hasan Ulqini) Kërkoja horizonte/ Dallendysha (Ornela Radovicka) - Besa shqiptare/ Mos, vëllezër (Valbona Ibershimi) - Oj Kosovë nëna ime  (Namer Seferi) - Plaku i Kalabrisë (Ali Podrimja) -  Poemë për babanë ( F.  Laholli), “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 26 ,  pp. 875-880

229. Fytyra e re e Shqipërisë, “Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 26,  p. 836

230. Appello al Governo d’Albania, “Lidhja”, Cosenza, 1991,  n. 26,  p. 860

231. Intervista al vescovo E. Lupinacci,“Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 26,  pp. 837- 838

232. Malocchio,  Destino, Streghe e le Fate, “Lidhja”, Cosenza, 1991, n. 26,  pp. 862-864

233. Tanagraia, “Lidhja”, Cossenza, 1991,  n.  26,  pp.  883-884

234. Indice Generale di “Lidhja” (1990-1991), “Lidhja”, Cosenza, 1991,  n. 26, pp. 885-890

235.  Martesa dhe puna shtëpiake në Thespiè,“Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 26,  pp. 881-882

236. Relazione sugli Albanesi di Grecia  alla Commissione  delle Comunità Europee di Bruxelles, “Lidhja”,  Cosenza, 1991, n. 25,  pp.798-800

237. Antonio BELLUSCI, La Pastorizia a Frascineto

Nei testi originali arbëreshë con traduzione italiana,

Editore Centro Ricerche G. Kastriota,  Cosenza 1991, pp. 142

238. Antonio  BELLUSCI, Vatra Jonë / Il nostro Focolare (1966-1970),

Cosenza 1991, pp. 224

 

1992

239. Intervistë me Jorgo Haxhisotiriou, “Lidhja”,  Cosenza, 1992, n. 27,  pp. 896-904

240. Shqipëria është kudo janë Shqiptarët, “Lidhja”, Cosenza, 1992, n. 27,  p. 927

241. Gjella me kripë/kripa me karar, “Lidhja”, Cosenza, 1992, n. 27,  p. 927

242. Kujtimi i Qemal Haxhihasanit,“Lidhja”, Cosenza, 1992, n. 27,  p. 932

243. Midis vëllezërve mergimtarë Shqiptarë , “Lidhja”,  Cosenza, 1992, n. 27,  pp. 907-908

244. Intervistë me  A. Thanas në Boston,“Lidhja”,  Cosenza, 1992,  27,  pp. 909-911

245. Japmi doren , o vëllezër - tregim- , “Lidhja”, Cosenza, 1992,  n. 27,  p. 918

246. Intervistë me atin Artur Liolin në Boston ,“Lidhja”, Cosenza, 1992, n. 27,  pp. 920-921

247. Mësimi in gjuhës shqipe në Arbëreshët ,“Lidhja”,  Cosenza, 1992, n. 28, p. 939

248. Canti e racconti raccolti a Ginestra (I),“Lidhja”,  Cosenza, 1992,  n. 28,  pp. 946-949

249. Canti e racconti raccolti a Ginestra  (II), „Lidhja“,  Cosenza, 1993, n. 30,pp. 1056-1060

250. Poesie tradotte dall‘albanese  in italiano / Gjyshës/ Deshira për të jetuar/ Ditë marsi (Ornela Radovicka) Atdheu/ Sqhiptar (Besnik Ceci) * Ikje/ Gjer sa t’jenë poetet (Ferdinand Laholli) * Gjaku i Arbërit rron/ Kosova (Valbona Ibershimi) * Në rrugët e Prishtinës (Hasan Ulqini) * Mëmëdheu (Naferit Sadiku) * Leter Andon Belushit / Poemë për Atdheun (Ali Podrimja),  “Lidhja”, Cosenza, 1992,  n. 28,  pp. 958-961

251. Roli i gazetave arbëreshe të Italisë  për pavarësinë e Shqipërisë në fillim të shekullit XX,

 “Lidhja”, Cosenza, 1992,  n. 29,  pp. 1005-1006

252. Canzoni raccolti a Portocannone nel Molise,“Lidhja”,Cosenza, 1992, n. 28 ,  pp. 950-954

253. Papàs Gjergji Schirò (1907-1992),  in “Lajme”, Lungro, , 1992,  n. 1,  p. 3

254. Gemellaggio tra la Basilicata e Argirocastro,“Lajme”, Lungro, , 1992, n. 1, p. 14

255. Tra gli arbëreshë di Lyon in Francia, “Lajme”,  Lungro, 1992, n. 2,  p. 6

256. Gli albanesi della Kosova, “Lajme”,  Lungro, 1992,  n. 2 ,  p.7

257. Tra gli albanesi d’America,“Lajme”, Lungro, 1992,  n. 2, p. 9

258. Gli scritti di mons. Giovanni Stamati, “Lajme”,  Lungro, 1992, n. 2, p. 10

259. Parrocchia “SS. Salvatore” di Cosenza, “Lajme”, Lungro, 1992,  n. 2,  p. 30

260. Consacrazione di nuovi vescovi latini in Albania, “Lajme”,  Lungro, 1992, n. 2,  p. 32

261. Deshmi tronditëse të eksodit,“Drita”, Tirana,  1992, n. 10, 12 prill , f. 15

 

1993

262. Shqipëria dhe politika e saj kulturore , “Lidhja”,  Cosenza, 1993,  n. 29,  pp. 983-984

263. Lidhja pan-shqiptare në Neë Jork, Ëashington,  Philadelphia, Boston, Detroit dhe Ëindsor - Udhëtimi i tretë në USA e në Kanadà në gushtë 1992 (I), “Lidhja”,  Cosenza, 1993,  n. 29 ,  pp. 985-989

264. Udhëtimi i tretë në U.S.A. (II), „Lidhja“, Cosenza, 1993, n. 30 , pp. 1040-1043

265. Udhëtim i tretë në U.S.A. (III),  „Lidhja“  , Cosenza, 1995,  n. 33,  pp. 1152-1158

266. Këngë popullore shqiptare në Philadelphia, “Lidhja”,  Cosenza, 1993, 29, pp. 990-993

267. Poesie tradotte dall’albanese in italiano:  Nënes / Një vision i vdekur (Shqipe Malushi) Manushaqja /Mejrema (Hisnisha Ahmeti),  in “Lidhja”,  Cosenza, 1993, n. 29,  pp. 999-1002

268. Viaggio  in Albania,“Lidhja”, Cosenza, 1993,  n. 29,  p.1004

269. Roli i gazetave  arbëreshe të Italise për pavarësinë e Shqipërisë në fillim të shekullit XX,

 “Lidhja”,  Cosenza, 1993, n. 29,  pp. 1005-1007

270. Viaggio tra gli arbëreshë di Lyon, “Lidhja”, Cosenza, 1993,  n. 29,  p. 1008

271. Jeronim De Rades (Nicolina De Rada) - Zotit Janit Capparelli / Kur u zgjova / Oj Rre ( Lillina Groccia ), “Lidhja”, Cosenza, 1993,  n. 29, p. 1011-1012

272. A .  Liguori/ C. Fortino/ A. Desnickaja, “Lidhja”,  Cosenza, 1993, n. 29, pp. 1018-1020

273. Indice generale di “Lidhja”, „Lidhja“, Cosenza, 1993, n. 29,  pp. 1026-1027

274. Hapja e shkollave shqipe ndër Arbëreshët ,“Lidhja”,Cosenza, 1993,  n. 30,  pp. 1032-1033

275. I° Convegno Eccl. a Durazzo (4-6/10/ 1993), “Lidhja”, Cosenza, 1993, n. 30,  p. 1034

276. Këngë dhe Tregime në Angjellokastros ,“Lidhja”, Cosenza, 1993, n. 30,  pp. 1046-1055

277. Circolari E. Lupinacci,“ Boll. Eccl.”, Lungro, 1993, nn. 1-6, 1988-1993, pp. 114-116

278. Le parrocchie dell’Eparchia , “Boll. Eccl.”, Lungro, 1993, nn.1-6, 1988-1993, pp. 299-319

279. Josif Droboniku, “Lajme”,  Lungro, 1993, n. 2,  p. 24

280. Gita con gli universitari arbëreshë, “Lajme”,  Lungro, 1993, n. 2 , pp. 26-271993

281. Dioqeza e Ungrës dhe Shqipëria, “Lajme”, Lungro, 1993, n. 3,  pp. 49-50

282. Mons. Rrok Mirdita a Cosenza,“Lajme”,  Lungro, 1993, n. 3,  pp. 51-52

 

1994

283. Krenaria e shtetësisë shqiptare,  “Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 31,  p. 1071

284. Canzoni e racconti da Chieuti, “Lidhja”,  Cosenza,  1994, n. 31,  pp.1072-1075

285. Il culto del serpente tra gli arbëreshë, “Lidhja”, Cosenza, 1994,  n. 31,  pp. 1076-1081

286. Gli uccelli nella poesia popolare arbëreshe, “Lidhja”,  n. 34, 1994, pp. 1082-1091

287. In ricordo di Shefqet Pllana,“Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 31,  p. 110

288. Filastrocche  a S. Costantino A., “Lidhja”, Cosenza, 1994, n. 32,  pp. 1114-1115

289. Lamenti funebri  di  Stublla nella Kosova, “Lidhja”, Cosenza, 1994, n. 32,  pp. 1118-1122

290. Ricerca a Kuvarà nell’Attica, “Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 32,  pp. 1123-1125

291. 75° di fondazione dell’eparchia di Lungro, “Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 32,  p.1127

292. Shpirti i Arbërit rron në dramaturgjinë arbëreshe,“Lidhja”,Cosenza, 1994, n. 32, 1128

293. Besa dhe ndera  në të thënat popullore,“Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 32, pp. 1131-1133

294. Poesie tradotte dall’albanese in italiano:  Te varri i Aleksandrit Moisiut (Agim Vinca) - Një natë (Valbona Muzaka) / Arbëreshi (Denis Domi) / Arbëreshët ( Alam Syko) / Larg vendit tim (R. Ballanca)  / Gjyshja  (Sh. Malushi), “Lidhja”,  Cosenza, 1994, n. 32,  pp. 1134-1136

295. Conferenza di mons. E. Lupinacci, “Lajme”,  Lungro, 1994, n. 1,  p. 11

296. A Tirana con mons. Rrok Mirdita, “Lajme”, Lungro, 1994, n. 1, p.  51

297. Tra i grecanici di Reggio Calabria, “Lajme”, Lungro, 1994,  n. 1, p. 51

298. Una comunità arbëreshe urbana, “Lajme”,  Lungro, 1994, n. 2,  pp. 49-50

299. Il vescovo di Lungro visita i fratelli d’Albania, “Lajme”, Lungro, 1994, n. 3 ,pp. 2-6

300. Indice Generale di “Lajme/Notizie”,“Lajme”, Lungro, 1994, n. 3,  pp. 43-79

301. Le vicende della famiglia Dorsa di Frascineto (I), “Lidhja”, Cosenza,  1994,  n. 31, p. 1100

301. Le vicende della famiglia Dorsa di Frascineto (II), „Lidhja“, Cosenza, 1995, n. 33,p. 1166

302. Le vicende della famiglia Dorsa di Frascineto (III), „Lidhja“,Cosenza, 1995,n. 34,  p.1202

303. Le vicende della famiglia Dorsa di Frascineto (IV),“Lidhja”, Cosenza,1998, n. 40,p.1385

304. Ricerche e studi tra gli arberori dell’Ellade - Documenti e testi, Cosenza,  1994

        Presentazione di Aristidhi Kollja - Prefazione di Gjovalin Shkurtaj

 

 

1995

305. Takimi me  Presidentin  Sali Berisha ,“Lidhja”,  Cosenza, 1995, n. 33, pp. 1143-1144

306. Prralla, vajtime dhe këngë në Kseronomi Thivon,“Lidhja”,Cosenza, 1995,n. 33,p. 1145

307. Fjalim tek Akademia e Shkencave në Tiranë,“Lidhja”,  Cosenza, 1995, n. 33,  p. 1163

308. Mons. E. Lupinacci in Albania, “Lidhja”,  Cosenza, 1995, n. 33,  pp. 1168-1170

309. Nderimi “Laurea Honoris Causa” ad A. Bellusci , “Lidhja”, Cosenza, 1995,n. 34,  p. 1176

310. Këngë dasmore në Mamuras në Shqipëri,“Lidhja”, Cosenza, 1995,  n. 34,  pp. 1180-1181

311. Poesie tradotte dall’albanese in italiano / Takimi me një mik të vjeter/ Lutje për fisin / Kur digjet mëkati/ Mos i trëmb zogjtë (Murat Iaku) / Mashtrimi/ Majat e Bardha (Shaip Emërllahu) / Arbëreshi A. Bellushi (Albert Abazi) / Në plagët (Bardhosh Gaçe) / Pikëcak/ Hija ime (Ganimete Leka) Ti ishe një përrallë (Elida Buçpapaj) / Një fëmijë (Ednora Haso), “Lidhja”,  Cosenza, 1995, n. 34, pp. 1177-1185

312. Mons. E. Lupinacci a Cosenza , “Lajme”, Lungro, 1995, n. 1,  pp. 38-39

313. Pastorale in Albania, “Lajme”,  Lungro, 1995, n. 1,  pp. 54-55

314. Il Santo Padre abbraccia il popolo d’Albania,  “Lajme”, Lungro, 1995,  n. 2

315. Comunità  arbëreshe di Cosenza  in movimento, “Lajme”,  Lungro, 1995, n. 2,  pp. 45-46; n. 3, 1995, pp.15-17; n. 1, 1996, pp.37-38; n. 2, 1996, p. 56

316. La “ Kalimera “  del Natale a S. Costantino A. ,“Lajme”, Lungro, 1995,  n. 3,  pp. 43-46

317. Con i fratelli ortodossi di Grecia, “Lajme”,  Lungro, 1995, n. 3, p. 49

318. Veprimtari kulturore në Atdhe, “Lajme”, Lungro, 1995, n. 2,  p.72

319. Cooperazione con le Istituzioni in Albania, “Lajme”, Lungro, 1995, n. 2,  pp.73-74

 

1996

320. Le elezioni tra gli Arbëreshë, ,“Lidhja”,  Cosenza, 1996, n. 35,  p. 1221

321. Këngë popullore nga Tepelena, “Lidhja”,  Cosenza, 1996, n. 35,  pp. 1212-1213

322. Riunioni di clero, “Lajme”,Lungro, 1996,n. 1 , p. 35;n. 3 , 1996, p.71; n.1, 1997, pp. 43-44

323. Mons. Mark Sopi nuovo vescovo nella Kosova, “Lajme”, Lungro, 1996, n. 1,  p. 47

324. Ricordando il prof. Dhimiter Beduli e Petraq Isaku , “Lajme”, Lungro, 1996, n. 1,  pp.69

325. In   memoria di P. Lino Cutitta, “Lajme”,  Lungro, 1996, n. 2, p. 66

326. Libri e riviste,“Lajme”, Lungro, 1996, n. 2 ,  pp.70-71

327. Tra gli emigrati a Munchen (14-24 /9/1996) ,“Lajme”, Lungro, 1996, n. 3, pp. 23-24

328. Dita e Flamurit a Neë York,  in “Lajme”, Lungro, 1996,  n. 3,  p. 47

329. Il Card. Giovanni  Ëillebrands a Cosenza, “Lajme”, Lungro, 1996, n. 3, pp. 68-70

330. Tesi di Diploma in Magistero a Cosenza,“Lajme” , Lungro, 1996, n. 2, pp. 52-54; n. 2, 1997, pp.77-78;  n. 1, 1999, p. 52

331. Roli i familjes  dhe qendrave kulturore,  in  Shekulli 21 (Dino Asanaj), Gjonlekaj Publishing Company, Neë York,  1006, pp. 67-70

332. Gershetimi i kujtimeve, “Lidhja”,  Cosenza, 1996, n. 36,   p.1244

333. Zakone,  Besime,  Vajtime dhe  Këngë në Muzakë në Lokridhë-Grecia (I) ,“Lidhja” , Cosenza, 1996,  n. 35,  pp. 1217-1218

334. Zakone, besime, vajtime dhe këngë në Muzakë në Lokridhë, Grecia (II), , „Lidhja“, Cosenza, 1996,  n. 36,  pp. 1245-1250

335. Këngë popullore nga Struga  në Maqedoni,  “Lidhja”, Cosenza, 1996, n. 35,  p. 1222

336. Poesie tradotte dall’albanese in italiano: Varri i Atdhetarit/Fara (Ganimete Leka)/ Skenë (Shazim Mehmeti) Në një Bibliotekë të huaj (Kujtim Shabani) / Sikur të isha poeteshe (Ibadet Asani) Qortim publik (Daim Iljazi), “Lidhja”,  Cosenza, 1996,  n. 35 ,  pp. 1225-1228

336/A. Uji dhe gjaku në të thënat popèullore, “Lidhja”, Cosenza, 1996, n. 35,  pp. 1229-1230

337. Një poemë në gjuhën arbërore të vitit 1889 në Athinë di  D. Theoharis (I), “Lidhja”, Cosenza, 1996,   n. 35 ,  pp. 1214-1216

338. Një poemë në gjuhën arbërore të vitit 1889 në Athinë di D. Theoharis (II), „Lidhja“ , Cosenza, 1996,  n. 37 ,  pp. 1298-1303

339. Baba Rexhepi (1901-1995) Detroit, e di A. Ceta (1920-1995), “Lidhja”, Cosenza, 1996, n. 35 , p. 1234

340. Indice per Autori , “Lidhja”, Cosenza, 1996, n. 36, pp. 1251-1270

 

1997

341. Statistiche  parrocchiali nell’eparchia di Lungro (1993-1997), “Boll.Eccl.”, Lungro, 1997, 7-10 (1994-1997), pp. 423-432

342. L’esigenza dell’unità con la diversità degli altri, “Lajme”, Lungro, 1997,  n. 1,  p. 36

343. 50°  Papàs F. Vecchio, Vaccarizzo A., “Lajme”, Lungro, 1997,  n. 1, p. 46

344. Mons. Dino Trabalzini,  Arciv. di Cosenza,“Lajme”,  Lungro, 1997, n. 1,  p. 49

345. Mons. Dino Trabalzini  nella Chiesa arbëreshe,“Lajme”, Lungro, 1997, n. 2, pp. 54-55

346. L’Eparchia di Lungro e l’ Albania,“Lajme”, Lungro, 1997, n. 1,  pp. 37-39

347. Domenico Napoletano (1926-1997), “Lajme”, Lungro, 1997, n. 3,  pp. 39-40

348. Tra gli emigrati  in Germania   (21-30/11/ 1997), “Lajme”, Lungro, 1997, n. 3,  pp. 47-49

349. Mons. E. Lupinacci in Albania (10-14 /11/ 1887), “Lajme”,  Lungro, 1997, n. 3,  pp. 50-55

350. Tra i fratelli albanesi in Australia, “Lajme”, Lungro, 1997, n. 2,  pp. 43-44

351. Bisedë me Bajram Selimaj, ne Neë York, “Lidhja” , Cosenza, 1997,  n. 37, p. 1276

352. Bisedë me Hajrie Selimaj, ne Neë York,  “Lidhja”,  Cosenza, 1997, n. 37,  p. 1278

353. Familja e  Bytyçavet  ne Neë York, “Lidhja”,  Cosenza, 1997, n. 37, p. 1278

354. Thirrje Presidentit Rexhep Mediani , “Lidhja”,  Cosenza, 1997, n. 37,  p. 1290

355. Shqipëria dhe politika e saj kulturore , “Lidhja”, Cosenza, 1997,   n. 37 ,  pp.1290-1291

356. Udhëtim midis Vëllezërve shqiptarë në Australi(2-28 korrik 1997), “Lidhja”, Cosenza, 1997,  n. 37, pp. 1308-1308

357. Përralla, vajtime dhe këngë nga Kseronomi Thivon, “Illyria” , Neë York, 1997,  n. 18, gennaio  p. 18

 

1998

358. Kosova Shqipëria dhe Arbëria sot,“Lidhja”,Cosenza, 1998, n. 39, pp.1339-1340

359. Këngë besime dhe zakone në Bisha Korinthisë, “Lidhja”, Cosenza, 1998, n. 39,  pp. 1355

360. Lidhjet me Greqinë , “Lidhja”,  Cosenza, 1998, n. 40, pp. 1372-1374

361. Gjeli dhe pula në të thënat popullore,   in “Lidhja”, Cosenza, 1998,  n. 40,pp. 1383-1384

362. Deceduti  in Albania mons. F.  Ilia e mons. R.  Ashta, “Lajme”, Lungro, 1998,  n. 1, p. 1

363. XX della parrocchia arbëreshe di Cosenza, “Lajme”, Lungro, 1998,  n. 2, p. 25

364. Aiutiamo i fratelli  albanesi della Kosova, “Lajme”, Lungro, 1998,   n. 2, p. 60

365. Ad Arbon (Svizzera) Convegno Internazionale  su  2000 anni di Cristianesimo tra gli albanesi  (5-6 settembre 1998), “Lajme”,  Lungro, 1998, n. 3,  pp. 65-66

366. Simpozium Shkencor në Arbon, (4-5 /7/ 1998), “Lidhja”, Cosenza, 1998,  n. 40,   p. 1396

367. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në Neë  York (10 /7/ 1998), “Lidhja”, Cosenza, 1998,  n. 40, pp. 1397-1398

 

1999

368. Il Papa abbraccia Teoktist (6-9/5/ 1999),  “Lajme”, Lungro, 1999, n. 2, pp. 1-6

369. Epistolario  G.  Mele  e  P. Benno Zimmermann, “Lajme”, Lungro, 1999, n. 2,  pp.18-20

370. XXV anniv.  della parrocchia di Falconara A. ,“Lajme”,  Lungro, 1999, n. 2, pp. 45-48

371. Mons. E.  Lupinacci   in Albania (16-19/XI/ 1999),“Lajme”, Lungro, 1999, n. 3, pp.17-21

372. Origine e sviluppo storico dell’Eparchia di Lungro,“Lajme”, Lungro, 1999,n. 3,p. 24-29

373. Indice Generale di “Lajme” (1995-1999), “Lajme”, Lungro, 1999, n. 3, p. 62-104;

374. Kosova dje, Kosova sot, Kosova nesër,“Lidhja”, Cosenza, 1999, n. 41, pp. 1404-1405

375. Significato della parrocchia arbëreshe in Cosenza,“Lidhja”, Cosenza, 1999, n. 41, p. 1411

376. Këngë,  besime dhe prralla në Thespje  dhe në Ellopia Thivon, “Lidhja”, Cosenza, 1999,  n. 41,  pp. 1431-1435

377. Arbëreshët të Eparkisë  së Ungrës, “Lidhja”, Cosenza, 1999,  n. 42, pp. 1443-1444

378. Origine e sviluppo storico dell’Eparchia (I),“Lidhja”,Cosenza, 1999, n. 42,  pp. 1445-1457

379. Besime dhe zakone në Neohorjon Thivon,“Lidhja”, Cosenza, 1999, n. 42, pp. 1463-1465

380. Visita alla diaspora albanese in Romania, “Lidhja”,  Cosenza, 1999, n. 42, p. 1465

 

2000

381. Arbëria dymijëvjeçare, “Lidhja”, Frascineto, 2000,  n. 43,  p. 1475

382. Origine e sviluppo storico dell’Eparchia di Lungo (II), “Lidhja”, Frascineto, 2000, n. 43,  pp. 1478-1483

383. Testi di Cultura Popolare Arbëreshe raccolti a S. Costantino Albanese (PZ), S. Paolo Albanese (PZ) e a S. Sofia d’Epiro (CS), negli anni 1963-1967, “Lidhja”, Frascineto, 2000,  n. 43,  pp. 1484-1486

384. L’amore in rapporto agli astri ed ai fenomeni metereologici nella poesia popolare arbëreshe - S. Sofia d’E., S. Costantino A. ,  Spezzano A. , Frascineto  e  S. Martino di  Finita,   “Lidhja”, Frascineto, 2000,   n. 43,  pp. 1493-1498

-385. Origjina dhe zhvillimi historik  i Eparkisë bizantine arbëreshe e Ungrës në Calabri

dhe mbrojtja e identitetit arbëresh (1439-1919),  i botuar ne librin:  Krishtërimi ndër Shqiptarët  Simpozium Ndërkombëtar - Tiranë, 16-19 nëntor 1999  - Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë -  Shkodër,  2000, pp. 209-225

 

2001

386. Aristidhi Kollja-  Një hero bashkëkohor i Diasporës Arvanite Arbërore,  “Lidhja”, Frascineto, 2001, nn. 44/45,  pp.1507-1510

387. Dashuria me lidhje me arvuret dhe me lulet -S. Costantino A., S. Sofia d’E., S. Martino di F. , Falconara  A. e Frascineto, ”Lidhja”, Frascineto, 2001,   nn.  44/45,  pp.1518-1520

388. Zakone dhe besime popullore, “Lidhja”, Frascineto, 2001,  nn. 44/45,  pp.1521-1526

389. Si bëhen viskotet, tumact, rrashkatjelt, gavacrat,  kulaçet, vrazilat, merikoti, kruskulit, mjalt e fiqvet,  skalletrat/ Si vritet derku dhe si bëhen supersatat,  lëkënget, sanxhurrt dhe piftiu në Frasnitë ,“Lidhja”,  Frascineto, 2001,  nn. 44/45, pp. 1527-1529

390. L’arrivo di 25.000 profughi albanesi,“Lidhja”, Frascineto, 2001, n.44/45,  pp. 1537-1541

391. L’amore in rapporto agli alberi ed ai fiori nella poesia popolare arbereshe - S. Cotantino Albanese ,  S. Sofia d’Epiro ,  S. Martino di  Finita , Falconara A., Frascineto , “Lidhja”,  Frascineto, 2001, n. 46,  pp. 1549-1551

392. Gestione in affitto e locali tra le famiglie  F. Dorsa e D. Luci e il pastore Alessandro Camodeca a Fracineto nel 1833,  “Lidhja”,  Frascineto, 2001, n. 46,  pp. 1554-1555

393. La poesia popolare arbereshe amorosa con riferimenti agli animali ed ai valori morali - S. Sofia d’Epiro, S. Martino di Finita  e Spezzano A. , “Lidhja”, Frascineto, 2001,  n. 46,  pp. 1556-1559

394. Testimonianze Biblioteca “A. Bellusci”, “Lidhja”,  Frascineto, 2001, n. 46,  p. 1561

 

2002

395. Arbëria e zbuluar,“Lidhja”, Frascineto, 2002, n. 47, p.1579

396. Dashuria me lidhje me arvuret dhe me lulet (I) - S. Costantino  A., S. Sofia d’E., S. Martino di Finita, Falconara A.  e Frascineto, “Lidhja”, Frascineto, 2002, n. 47, pp. 1603-1605

 397. Fytyra e re e bashkive arbëreshe,  “Lidhja”, Frascineto, 2002, n. 48,  p.1611

398. Documenti d’archivio 18751888- Contratti di lavoro – I conti delle fatiche per arti e mestieri a Frascineto, “Lidhja”, Frascineto, 2002, n. 48, pp.1612-1616

399. Dashuria me lidhje me arvuret dhe me lulet (II),  “Lidhja”, Frascineto, 2002, n. 48, pp.1631-1637

 

2003

400. Presidenti i Shqipërisë nderon bijtë e Arbërisë,  “Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 49, p.1643

401. Përshëndetje presidentit A. Moisiut,“Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 49, p.1645

402. Roli të veshures  e gruas arbëreshe në Frasnitë, “Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 49, pp.1650-1651

403. Vendita notarile nell’anno 1522 del Feudo di Cicirello nei pressi del fiume Raganello (I),  “Lidhja”, Frascineto, 2003,  n. 49, pp.1652-1653

404. Elogio funebre del 1833 per il vescovo presidente mons. D. Bellusci di Frascineto  -1774-1833 (I),  “Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 49, pp.1654-1656

405. La rivista “Zgjimi” (1963-2003), “Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 49, pp.1657-1659

406. Antonio   Scutari (1921-2003), “Lidhja”, Frascineto, 2003,  n.49, p. 1662

407. Në Kosovë paq dhe përparim, "Lidhja", Frascineto, 2003,  n. 50, p. 1675

408. In ricordo di Madre Teresa,“Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 50,  p. 1677

409. G .  De Rada e gli arberori dell’Ellade, “Lidhja”, Frascineto, 2003,  n. 50,  p.1694

410. Elogio funebre del 1833 per il vescovo presidente mons. D. Bellusci di Frascineto (II),  “Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 50, pp. 1696-1697

411. Vendita notarile del feudo di Cicirello (II),“Lidhja”, Frascineto, 2003, n. 50,  p. 1698

412. Aristidhi Kollja : Figurë e ndritur arbërore (1955-200), “Ura”, E Përmuashme për mergimtarët, Prishtinë, 2003, n. 5,  f. 4-6

413. Jorgo Marouga-Figurë e ndritur arbërore (1935-1985), “Ura/Il ponte”, E përmuashme për mërgimtarët, Prishtinë, 2003,  n. 6,  f. 6-7

414.Toponomastika shqiptare ndër katundet arbërorë në Helladhë,”Seminari i katërt ndërkombëtar – Shkodra në shekuj”, Vëllimi II, Shkodër 2003, pp.5-86

 

415. Antonio BELLUSCI, Antologia arbëreshe – Ninnananne, strambotti, filastrocche, indovinelli, formule augurali, presagi fausti ed infausti, giochi, usanze e credenze popolari – Trascrizizone nelle parlate arbëreshe e traduzione italiana, Editore Centro Ricerche G. Kastriota, Frascineto, 2003, pp. 325

 

2004

416. Patriarku Injiaci Mousa Daoud I dhe Eparkia e Ungres, “Lidhja/L’Unione ”, Frascineto, 2004, n. 51, p.1707

417. Lidhja: rivista panalbanese, “Lidhja/L’Unione”, Frascineto, 2004, n. 51, p. 1710

Argalia në Shën Pal Arbëresh në vitin 1967, “Lidhja/L’Unione”, Frascineto, n. 51, p. 1726

Kënga dhe zakone popullore ka Karfici në vitin 1981, “Lidhja”, Frascineto, 2004,  n. 51, p. 1727

418. Martesa në Shën Sofi t’Epiro-s në vitin 1964, “Lidhja”, Frascineto, 2004, n. 51, 1728

Vendita notarile nell’anno 1522 del Feudo Cicirello alla famiglia Bellusci nei pressi del fiume Raganello  (III), “Lidhja”, Frascineto, 2004, n. 51, p. 1729

419. Elogio funebre nel 1833 per il vescovo-presidente mons. Domenico Bellusci di Frascineto (III), “Lidhja”, Frascineto, 2004, p. 1733

 

420. Antonio BELLUSCI, Arbërorët-Arvanit. Një popull i padukshëm – Kërkime etnografike në Helladhë / Gli arberori-Arvaniti – Un popolo invisibile/Ricerche etnografiche nell’Ellade (1965-2000) – Testi e documenti di cultura orale raccolti in 37 paesi albanesi nelle regioni dellìAcaia, Corinzia, Argolide, Attica. Beozia e Locride / Presentazione di: Prof. Agron Xhagolli di Tirana (Albania); Prof. Zymer Neziri di Prishtina (Kosova); Avv. Vangjel Ljapi di Mandra-Elefsina (Grecia) , Editore Centro Ricerche G. Kastriota, Frascineto 2004, pp. 350